+ 48 14 670 41 26 | MASZ PYTANIE - ZADZWOŃ

POMOC PRAWNA

Świadcząc usługi doradcze dla naszych klientów gwarantujemy wysoką jakość, zaangażowanie i profesjonalizm poparty długoletnim stażem zawodowym i doświadczeniem współpracujących radców prawnych i adwokatów.

 

Przyjmowane do obsługi windykacyjnej wierzytelności każdorazowo poddawane są analizie, której efektem jest dobór adekwatnych narzędzi windykacyjnych, co w konsekwencji przekłada się na dużą skuteczność.

 

OFERUJEMY OPCJĘ KREDYTOWANIA KOSZTÓW WPISU SĄDOWEGO W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

USŁUGI DORADCZE | Business piloting

 

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykacie Państwo na sytuacje, w których nieodzowna jest pomoc osób kompetentnych, aby sprostać wymogom okoliczności, w których uczestniczycie z własnej woli lub inicjatywy innych osób, których działanie i interesy nie są zawsze zbieżne z Waszymi. Zaistniałe sytuacje konfliktowe powstają w różnych fazach obrotu gospodarczego i są wynikiem braku przezorności w kontaktach handlowych lub nierzetelności kontrahentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom zachowania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oferujemy usługi na każdym etapie prowadzenia interesów, których generalne kierunki podajemy poniżej.

 

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW HANDLOWYCH:

umowy przedwstępne

zabezpieczanie płatności

deklaracja wekslowa

kontrakty i porozumienia gospodarcze

umowy abstrakcyjne- wekse

ogólne warunki

wzory

Przygotowywanie umów i porozumień dotyczących współpracy o charakterze ogólnym lub szczegółowym w określonej dziedzinie działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej;

 

Uczestniczenie w wybranych lub wszystkich etapach negocjacji kontraktów; kontrola zobowiązań podejmowanych w toku prowadzonych negocjacji- letters of intent

 

Kontrola bieżąca wykonania zobowiązań kontraktowych

 

Wyręczamy Państwa i przejmujemy nadzór nad dokumentacja statutową przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki prawa handlowego, dokonując bieżącej aktualizacji danych

 

Swoją wiedzą fachową pomożemy w przygotowaniu projektów uchwał organów osób prawnych, umów z członkami zarządu, w tym kontraktów o zarządzanie przedsiębiorstwem i innych aktów wewnętrznych

 

Ponadto możecie Państwo zlecić nam ciągłe pilotowanie i badanie zgodności z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych dla przedmiotu sprawy aktów normatywnych, spraw organizacyjnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

 

W zakresie uzgodnionym z Klientami przeprowadzimy wszelkie dopuszczalne zmiany w rejestrze handlowym, przekształcenia, likwidacje, zbycie oraz zakupy udziałów i akcji w przedsiębiorstwie. Przyjmiemy nowych wspólników, dokonamy podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ustanowimy prokurentów itp., czyli dokonamy wszystkiego, co możliwe do wykonania w ramach kodeksu spółek handlowych.

 

Kancelaria "PARTNER" udziela, a także pośredniczy w udzielaniu doraźnych porad pomocnych klientom przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów, a mianowicie:

DORAŹNE DORADZTWO DLA ZARZĄDÓW SPÓŁEK | UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT WAŻNIEJSZYCH ZMIAN W POLSKIM PRAWIE GOSPODARCZYM | PRZYGOTOWYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH ANALIZ I RAPORTÓW DLA KIEROWNICTWA

PRZEGLĄD I UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH | AKTUALIZACJA ODPISÓW Z REJESTRU SĄDOWEGO

WNIOSKI O WPIS ZMIAN DO REJESTRU SĄDOWEGO | ZMIANY STATUTÓW I UMOWY SPÓŁEK

ŁĄCZENIE SPÓŁEK, LIKWIDACJA I PRZEKSZTAŁCENIE | KUPNO I SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

 

W CAŁYM ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG GWARANTUJEMY CAŁKOWITĄ POUFNOŚĆ I OCHRONĘ DANYCH KLIENTA

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

ul. Cmentarna 9a, 39-200 Dębica

tel/fax. 14/670 41 26, 14/676 56 80, 14/670 56 84

[email protected]

KONTAKT

DOŁĄCZ DO NAS !

© 2015 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: grupagrafika.pl

Polityka prywatności