NASZA OFERTAMonitoring płatności

Usługa ta polega na wykonaniu określonych w umowie z Klientem czynności telefonicznych bądź korespondencyjnych, mających na celu umotywowanie dłużnika do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Monitoring stanowi najskuteczniejszy element działań zapobiegających powstawaniu należności trudno ściągalnych, którego zastosowanie pozwala uniknąć ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych.

Usługa ta polega na wykonaniu określonych w umowie z Klientem czynności telefonicznych bądź korespondencyjnych, mających na celu umotywowanie dłużnika do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Monitoring stanowi najskuteczniejszy element działań zapobiegających powstawaniu należności trudno ściągalnych, którego zastosowanie pozwala uniknąć ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych.

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.