O firmie

Jesteśmy od 2000 roku i świadczymy kompleksowe usługi z dziedziny zarządzania wierzytelnościami.

Swoją ofertę kierujemy do podmiotów, które chcą swoje problemy związane z egzekwowaniem należności rozwiązać w sposób prawny i skuteczny, z jednoczesnym zminimalizowaniem kosztów prowadzonych działań.

PARTNER z siedzibą w Dębicy swoją działalność prowadzi na terenie całego kraju.

Prowadzimy działania windykacyjne na każdym etapie istnienia zobowiązania: począwszy od monitorowania należności przed terminem płatności, poprzez interwencję we wczesnym stadium przeterminowania i działania pozasądowe, kończąc na reprezentowaniu interesów Klientów podczas postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wyniki mówią same za siebie. Skuteczność windykacji prowadzonej przez naszą firmę jest bardzo wysoka. Czynnikami to powodującymi są: długoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracowników, własna sieć informacyjna oraz przyjęta przez nas forma działalności, która zmusza nas do potęgowania wysiłków mających na celu jak najszybsze odzyskanie należności. Zyskuje na tym cała rzesza naszych Klientów kierujących do nas zlecenia na windykację należności.

Otrzymujemy wynagrodzenie za efekty pracy, a więc gdybyśmy nie działali skutecznie nie osiągalibyśmy dochodu.

Stając się klientem naszej firmy mają Państwo gwarancję, że dołożymy wszelkich starań, aby przekazane nam sprawy zostały załatwione w zadowalający dla Was sposób.

Nasz klient decyduje o formie stosowanego nacisku na dłużnika. Przy dobrym Kliencie windykacja jest prowadzona ostrożnie i elastycznie. PARTNER traktuje dłużnika rzeczowo, ale ze stanowczością. Celem jest zadowolenie naszego Klienta i szybkie odzyskanie wierzytelności.

Korzyści ze współpracy

Zlecając nam czasochłonne czynności nasi Klienci zmniejszają obciążenie własnych pracowników, ograniczają wewnętrzne koszty zatrudnienia windykatorów i mogą bardziej efektywnie skoncentrować się na działalności podstawowej

Poprawę płynności finansową w wyniku skrócenia cyklu rotacji należności i radykalne obniżenie poziomu należności nieściągalnych,

Firma windykacyjna budzi u dłużnika większą, niż kontrahent, świadomość konieczności uregulowania zobowiązań, a działania windykacyjne prowadzone przez firmę PARTNER są efektywniejsze od windykacji prowadzonej we własnym zakresie.

Jesteśmy specjalistami z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Gwarantujemy profesjonalną, kompleksową obsługę należności na wszystkich etapach. Bardzo dobra znajomość rynku oraz indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy powoduje, że nasza skuteczność jest znacznie wyższa, niż firm traktujących zlecenia masowo.

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.