NASZA OFERTAWywiad gospodarczy

W celu zapewnienia kompleksowości obsługi oferujemy Państwu przeprowadzenie dodatkowych czynności polegających na wszechstronnych działaniach zmierzających do ustalenia i wskazania majątku dłużnika.

Celem naszej działalności jest zapewnienie podmiotom gospodarczym informacji o przyszłych potencjalnych kontrahentach, co daje możliwość dobrego ich wyboru i dokonania selekcji eliminując nieuczciwych partnerów.

Wywiad gospodarczy

standardowy obejmuje sprawdzenie sytuacji prawnej podmiotu, strukturę itp.

Przede wszystkim staramy się odpowiedzieć na trzy pytania:

1. Czy firma rzeczywiście istnieje

2. Czy kontrahent jest wypłacalny

3. Kiedy zapłaci za zamówiony towar

Pozwala to:

Ograniczyć ewentualność nie uzyskania zapłaty od kontrahenta

Poznać pozycję rynkową danej firmy

Zapoznać się z kondycją materialną danej firmy

Uzyskać informacje czy dany podmiot gospodarczy nie zostanie w najbliższym czasie objęty postępowaniem upadłościowym lub układowym

Otrzymać inne informacje przydatne w działalności gospodarczej

Dotyczy to szczególnie tzw. poszukiwania majątku dłużnika. Obejmuje ono zdobycie i przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat dłużnika, tj. posiadane ruchomości i nieruchomości, udziały w innych podmiotach, rachunki bankowe, kontrahentów itp.

Czynności zlecone przez Państwa zostaną wykonane w ciągu 3 dni roboczych.

Raport zawierający żądane przez Państwa informacje zostanie przedstawiony najpóźniej po 7 dniach od zakończenia czynności sprawdzających.

SPRAWDZIMY BEZPŁATNIE TWOICH KONTRAHENTÓW

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.