NASZA OFERTAWindykacja

Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach procedury windykacji – bez względu na wysokość roszczeń oraz skalę trudności. Dążymy do odzyskania wierzytelności naszych Klientów, realizując indywidualną dla każdej sprawy procedurę.

Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne ma na celu – za pomocą legalnych i zgodnych z prawem działań – doprowadzenie do zawarcia porozumienia pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, w celu jak najszybszej spłaty należności. Równolegle kompletowane są materiały do postępowania sądowego. Do standardu tej procedury należy nakłonienie dłużnika, do podpisania stosownych dokumentów, mających na celu skrócenia postępowania sądowego.

Postępowanie polubowne dzieli się na dwa etapy:

1. Kontakt korespondencyjny oraz negocjacje telefoniczne – uświadamianie dłużnikowi nieopłacalności drogi sądowej, przedstawienie konsekwencji dodatkowych kosztów, które poniesie w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i drogę egzekucji komorniczej

2. Negocjacje terenowa – bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem

Jednocześnie na etapie polubownym poszukujemy potencjalnego nabywcy wierzytelności celem jak najszybszego załatwienia sprawy naszego klienta.

Okres postępowania polubownego wynosi maksymalnie trzy miesiące, chyba, że Zleceniodawca wyrazi zgodę na jego zmianę lub dłużnik spłaca należność w ratach.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe dzięki dokumentom uzyskanym w trakcje postępowania polubownego toczy się w trybie nakazowym, co sprawia, że wierzyciel otrzymuje tytuł wykonawczy znacznie szybciej i tańszym kosztem niż w postępowaniu zwykłym.

Postępowanie przedegzekucyjne

Postępowanie przedegzekucyjne ma na celu uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazy zapłaty. Firma „PARTNER” kontaktuje się ostatecznie z dłużnikiem celem odzyskania wierzytelności bez angażowania organów egzekucyjnych.

Postępowanie egzekucyjne

Firma przekazuje sprawę komornikowi i na podstawie zlecenia podejmuje działania wspomagające czynności komornicze. W ramach pomocy Kancelaria podejmuje się działań mających na celu ustalenie majątku dłużnika, który wskazuje komornikowi do egzekucyjnego zajęcia.

Kancelaria sprawuje bezpośredni nadzór nad postępowaniem.

Sprawdzanie dłużnika / kontrahenta
Bezpłatnie
Prowizja
1%-15% - tylko za rezultat
Prowizja 0%
Wynagrodzenie firmy pokrywa dłużnik
Windykacja z przejęciem sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności

Wartości te uzależnione są od charakteru wierzytelności, etapu postępowania, przeterminowania i od ilości jednorazowo przekazanych spraw. Każdą wierzytelność analizujemy indywidualnie.

Rodzaj oraz kompleksowość podjętych działań stanowią o dużej skuteczności odzyskiwania wierzytelności, a zastosowane we współpracy z naszą Firmą działania profilaktyczne skutecznie ograniczają powstawanie tzw. „trudnych długów”.

Zakres oraz forma współpracy ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem naszej Firmy.

W określonych przypadkach, Zleceniodawca nie ponosi żadnych opłat za przyjęcie zlecenia, a w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sadowego, nie ponosi kosztów zastępstwa procesowego.

W zależności od powyższego ustalana jest też opłata za świadczone usługi, która zawsze jest negocjowana. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują usługę atrakcyjną tak ze względu na jej kompleksowość jak i warunki finansowe.

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.