NASZA OFERTAObrót wierzytelnościami

W przypadku umów sprzedaży wierzytelności Firma nasza zainteresowana jest zakupem wierzytelności po uprzednim dokonaniu sprawdzenia dłużnika. W odniesieniu do tego typu umów przewidujemy zapłatę na warunkach ustalanych indywidualnie przy każdej sprawie w terminie uzgodnionym przez strony umowy. Kwota zapłaty oraz jej termin uzależnione są w szczególności od okresu nieuregulowania roszczenia oraz analizy stanu finansowego i majątkowego dłużnika.

Firma Partner kupuje też na zlecenie wskazane wierzytelności

Dokonać przyszłej kompensaty należności
Wykupić własne długi za część ich wartości
Wystąpić jako strona w transakcji

Kancelaria PARTNER nabywa także wierzytelności niewymagalne. Mogą to być transakcje jednorazowe bądź okazjonalne.

Dzięki temu nasi Klienci zyskują możliwość elastycznego zarządzania płynnością finansową.

Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw.

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.