NASZA OFERTAPomoc prawna

Świadcząc usługi doradcze dla naszych klientów gwarantujemy wysoką jakość, zaangażowanie i profesjonalizm poparty długoletnim stażem zawodowym i doświadczeniem współpracujących radców prawnych i adwokatów.

Przyjmowane do obsługi windykacyjnej wierzytelności każdorazowo poddawane są analizie, której efektem jest dobór adekwatnych narzędzi windykacyjnych, co w konsekwencji przekłada się na dużą skuteczność.

Oferujemy opcję kredytowania kosztów wpisu sądowego w przypadku konieczności wszczęcia postępowania

Usługi doradcze

Business piloting

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykacie Państwo na sytuacje, w których nieodzowna jest pomoc osób kompetentnych, aby sprostać wymogom okoliczności, w których uczestniczycie z własnej woli lub inicjatywy innych osób, których działanie i interesy nie są zawsze zbieżne z Waszymi. Zaistniałe sytuacje konfliktowe powstają w różnych fazach obrotu gospodarczego i są wynikiem braku przezorności w kontaktach handlowych lub nierzetelności kontrahentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom zachowania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oferujemy usługi na każdym etapie prowadzenia interesów, których generalne kierunki podajemy poniżej.

Przygotowywanie umów handlowych

Umowy przedwstępne
Zabezpieczanie płatności
Deklaracja wekslowa
Kontrakty i porozumienia gospodarcze
Umowy abstrakcyjne- wekse
Ogólne warunki
Wzory

Przygotowywanie umów i porozumień dotyczących współpracy o charakterze ogólnym lub szczegółowym w określonej dziedzinie działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej;

Uczestniczenie w wybranych lub wszystkich etapach negocjacji kontraktów; kontrola zobowiązań podejmowanych w toku prowadzonych negocjacji- letters of intent

Kontrola bieżąca wykonania zobowiązań kontraktowych

Wyręczamy Państwa i przejmujemy nadzór nad dokumentacja statutową przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki prawa handlowego, dokonując bieżącej aktualizacji danych

Swoją wiedzą fachową pomożemy w przygotowaniu projektów uchwał organów osób prawnych, umów z członkami zarządu, w tym kontraktów o zarządzanie przedsiębiorstwem i innych aktów wewnętrznych

Ponadto możecie Państwo zlecić nam ciągłe pilotowanie i badanie zgodności z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych dla przedmiotu sprawy aktów normatywnych, spraw organizacyjnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

W zakresie uzgodnionym z Klientami przeprowadzimy wszelkie dopuszczalne zmiany w rejestrze handlowym, przekształcenia, likwidacje, zbycie oraz zakupy udziałów i akcji w przedsiębiorstwie. Przyjmiemy nowych wspólników, dokonamy podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ustanowimy prokurentów itp., czyli dokonamy wszystkiego, co możliwe do wykonania w ramach kodeksu spółek handlowych.

Kancelaria „PARTNER” udziela, a także pośredniczy w udzielaniu doraźnych porad pomocnych klientom przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego i spółek cywilnych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów, a mianowicie:

DORAŹNE DORADZTWO DLA ZARZĄDÓW SPÓŁEK | UDZIELANIE INFORMACJI NA TEMAT WAŻNIEJSZYCH ZMIAN W POLSKIM PRAWIE GOSPODARCZYM | PRZYGOTOWYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH ANALIZ I RAPORTÓW DLA KIEROWNICTWA

PRZEGLĄD I UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW STATUTOWYCH | AKTUALIZACJA ODPISÓW Z REJESTRU SĄDOWEGO

WNIOSKI O WPIS ZMIAN DO REJESTRU SĄDOWEGO | ZMIANY STATUTÓW I UMOWY SPÓŁEK

ŁĄCZENIE SPÓŁEK, LIKWIDACJA I PRZEKSZTAŁCENIE | KUPNO I SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

W CAŁYM ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG GWARANTUJEMY CAŁKOWITĄ POUFNOŚĆ I OCHRONĘ DANYCH KLIENTA

© 2023 PARTNER Wszelkie prawa zastrzeżone.